CCV

De Centrale Carnavals Vereniging (CCV) Schoenlapperslaand is opgericht op 21 september 1960 onder de naam Centraal Carnavalscomité en is ontstaan uit de behoefte om verenigingen bijeen te brengen, de krachten te bundelen en lijn te brengen in het carnavalsfeest in Waalwijk. Dat carnaval al werd gevierd ver voor de oprichting van dit overkoepelende orgaan is te zien op een foto van omstreeks 1900 uit het gemeentearchief.
De drie bovengenoemde grondbeginselen zijn nog steeds het doel voor het huidige CCV-bestuur. Zij zorgt er samen met de aangesloten verenigingen voor dat carnaval niet uit het straatbeeld van Waalwijk verdwijnt en dat het een feest is voor iedereen.

Het huidige CCV bestuur bestaat uit:
Voorzitter: Joep van den Hooven
Penningmeester: Arjan Brok
Secretaris a.i.: Dennis van Scheppingen
Evenementen: Han van Oosterhout