Donatie Builtjes-actie €11.11

11.11

Doe mee aan de wel bekende Builtjesactie en schenk ons €11.11 !!

Sinds de oprichting in 1960 wordt jaarlijks een collecte gehouden voor speciale doelgroepen:

jeugd, ouderen, mensen met een beperking en langdurig zieken. Wij noemen dit de doelgroepen waarvoor carnaval vieren niet vanzelfsprekend is, laat staan het zelf organiseren van de feestelijkheden. Ook merken we dat deze groepen wellicht wat sneller, gemakkelijker vergeten en overgeslagen worden. En voor deze doelgroepen vragen wij u om een bijdrage.

Voor deze donatie ontvang u geen product, maar wel de eeuwige dank vanuit ons en onze doelgroepen.

Categorie: